APIE PROJEKTĄ

Viešoji įstaiga „Ori Senatvė“ buvo įkurta Vidos Ričkienės, kuri šiuo metu yra įstaigos vadovė. Ji pasakoja, jog užklupus sunkiai artimojo ligai, jai teko išgyventi labai nelengvą laikotarpį, kurio metu susidūrė ne tik su didžiuliu liūdesiu dėl artimojo kančių, bet ir su nežinomybe dėl tinkamos slaugos, finansiniais keblumais ir panašiai. Supratusi, kokia sunki dalia tenka tiek senatvės sulaukusiam ir/ar sergančiam asmeniui, tiek jo artimiesiems, ji įkūrė viešąją įstaigą „Ori Senatvė“. Pastaroji teikia slaugos bei socialinės dienos globos paslaugas Klaipėdos mieste.

Pabendravus su šioje įstaigoje dirbančiomis slaugytojomis ir socialinėmis darbuotojomis, supranti, jog prižiūrimi seneliai ar sunkiai sergantys asmenys yra tapę jų artimais žmonėmis. Jie nuoširdžiai stengiasi, kad sunkios senatvės ar ligos užklupti žmonės gyventų kuo kokybiškesnį gyvenimą – gražiai bendrauja, išklauso,  aprūpina juos skaniu maistu, sutvarko namus, suleidžia vaistus ir slaugo sergančius.

Kad tarp darbuotojų ir prižiūrimų asmenų yra užsimezgęs glaudus ryšys galima spręsti apsilankius globojamų senelių namuose. Besišypsantys seneliai apie juos prižiūrinčius darbuotojus atsiliepia labai šiltai – kreipiasi vardu, pasakoja kaip kasdien jų laukia, apie ką šnekučiuojasi.

Nors prižiūrimi asmenys yra patenkinti teikiamomis paslaugomis, tačiau darbuotojams užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę yra sudėtinga. Šiuo metu įstaigoje yra vos keli prastai veikiantys kompiuteriai, o kasdien rengiamų dokumentų (ligonių bylų, slaugos ir priežiūros lapų, ataskaitų) yra labai daug, todėl įstaigai labai reikalingi du nešiojami kompiuteriai. Pastarieji palengvintų vyr. socialinės darbuotojos ir slaugytojos darbo eigą, liktų daugiau laiko tiesioginiam darbui su seneliais ar sergančiaisiais.